Současnost

Současnost

V letech 2004 – 2007 byl Klub českých turistů v Humpolci největším klubem oblasti Vysočina. Měl 170 až 200 členů. Klubová činnost byla zaměřena na pořádání vycházek nejen pro členy, ale i pro veřejnost, na značení turistických tras a jejich údržbu.

Na výroční schůzi v roce 2010 došlo tajným hlasováním k rozdělení organizace na dvě části. Většina přítomných členů hlasovala pro odchod z KČT a pro vznik nového občanského sdružení. Zbylí členové zůstali dál v Klubu českých turistů a za pomoci oblastního výboru došlo v humpoleckém odboru k obnovení činnosti.

V současné době má odbor 66 členů. V průběhu celého roku odbor organizuje turistické akce a vycházky.

Poděkování patří všem členům našeho odboru, kteří se podílejí na organizaci námi pořádaných akcí i pravidelných středečních pochodů a výletů . Všech 52 týdnů roku je tak vyplněno návštěvou zajímavých míst v okolí města i v celé oblasti Vysočina, případně návštěvou turistických cílů v dosahu veřejné dopravy. Členové odboru tak mají možnost se pravidelně setkávat a utužovat tělesnou i duševní kondici.

V roce 2017 získal odbor od Města Humpolec do pronájmu prostory pro naši klubovnu. Nachází se v budově základní školy v Husově ulici. Odbor zajistil svépomocí či dodavatelsky opravu elektroinstalace a vodovodu, výměnu podlahové krytiny, vymaloval a vybavil klubovnu nábytkem a novou kuchyňskou linkou. Místnost je dostatečně velká pro archivaci materiálů klubu, pro setkávání členů, promítání a besedy a také pro konání schůzí výboru.

GPS: 49.5417689N, 15.3553356E

Zobrazení polohy na mapy.cz

Hlavním posláním našeho odboru je podporovat tělesnou a duševní aktivitu, poznávání přírody a historie naší krásné země. Naše akce byly a stále jsou otevřené všem zájemcům o turistiku.

V roce 2019 oslaví Klub českých turistů, odbor Humpolec 125. výročí od založení !!!

Mezi tradiční hlavní akce, které pořádá náš odbor, případně se na organizaci podílí, patří:

a) Cestami Oktaviána Strádala za opečeným špekáčkem
b) Údolím řeky Želivky
c) Novoroční čtyřlístek
( spolu s KČT Šlápoty Hněvkovice )