Cestami Oktaviána Strádala za opečeným špekáčkem

6 km

Start – Klubovna KČT – odtud se vydáte kolem Turistického informačního centra rovně ulicí Školní po žluté a zelené TZ k Sokolovně. Zde opustíte turistické značky a po vlastním značení dojdete ulicí Fügnerova až k hlavní silnici, kterou přejdete. Asi po 50 metrech odbočíte doleva, až dojdete k místu, kde se napojuje modrá TZ. Vydáte se vpravo lipovou alejí směrem do kopce ke kolejím. U Pomníku rumunských vojáků se můžete rozhodnout, zda půjdete podél kolejí k silnici a odtud vpravo nahoru k Městské hájovně, nebo budete pokračovat stále po modré TZ k turistickému informačnímu místu (TIM) „Bysterská silnice“ a odtud vlevo po žluté k Městské hájovně. Zde od směrovníku pokračujete stále po žluté TZ přes TIM „Pařezitý“ až na rozcestí před rybníkem a odtud vlevo po žluté do vsi Vilémov a dále na Rozkoš. Stále po žluté TZ dojdete lesem až ke zřícenině hradu Orlík, kde se nachází cíl.

13 km

Start – Klubovna KČT – odtud se vydáte k Turistickému informačnímu centru . Za ním odbočíte vlevo a ulicí Žižkova dojdete po žluté a zelené TZ na Horní náměstí. Zde
od turistického informačního místa ( dále TIM ) jdete po modré TZ ulicí Hradská a později ulicí Sluníčkova a Dvorská k rybárně Českého rybářského svazu. Nyní opustíte modrou TZ a směrem vlevo po vlastním značení dojdete k ulici Čejovská a pokračujete přes závodiště Zlaté podkovy a stezku Hadina k osadě stejného jména. V osadě Hadina se nachází křižovatka dvou tras – 13 a 26 km. Zde odbočíte vpravo dle značení a po silničce projdete osadou až ke vsi Čejov. Stále po vlastním značení projdete vsí a zamíříte do lesů (viz mapa). Po vstupu do lesa vás čeká ticho a pěkný kopeček. Na kopci odbočíte vpravo a napojíte se na modrou TZ vedoucí z Lipnice nad Sázavou. Po ní dojdete až k TIM „Na Štůlách“ a odtud po žluté TZ ke zřícenině hradu Orlík, kde se nachází cíl.

20 km

Start – Klubovna KČT – odtud se vydáte kolem Turistického informačního centra rovně ulicí Školní po žluté a zelené TZ k Sokolovně. Zde opustíte turistické značky a po vlastním značení dojdete ulicí Fügnerova až k hlavní silnici, kterou přejdete. Asi po 50 metrech odbočíte doleva, až dojdete k místu, kde se napojuje modrá TZ. Vydáte se vpravo lipovou alejí směrem do kopce ke kolejím. U Pomníku rumunských vojáků se můžete rozhodnout, zda půjdete podél kolejí k silnici a odtud vpravo nahoru k Městské hájovně, nebo budete pokračovat stále po modré TZ k turistickému informačnímu místu (TIM) „Bysterská silnice“ a odtud vlevo po žluté k Městské hájovně. Zde od směrovníku pokračujete stále po žluté TZ k TIM „Pařezitý“. Zde odbočte vpravo a po zelené TZ dojdete k TIM „Pod Oborou“. Nyní pokračujte po modré TZ k westernovému městečku Stonetown a do Kamenice. Projděte obcí a odbočte vlevo k železniční stanici. Pokračujte kolem Kamenického rybníka stále po modré TZ k vyznačené odbočce. Odtud po vlastním značení dojdete do Boňkova. Na konci vsi odbočte vlevo. Dojdete k rybníku Kachlička a přes hráz k hlavní silnici. Tu přejdete rovně a dojdete do Leštiny. Odtud stále po vlastním značení přijdete k modré TZ. Zde odbočte vlevo a dojdete až k TIM „Na Štůlách“ a po žluté TZ dojdete ke zřícenině hradu Orlík, kde se nachází cíl.

26 km

Start – Klubovna KČT – odtud se vydáte k Turistickému informačnímu centru . Za ním odbočíte vlevo a ulicí Žižkova dojdete po žluté a zelené TZ na Horní náměstí. Zde od turistického informačního místa (dále TIM) jdete po modré TZ ulicí Hradská a později ulicí Sluníčkova a Dvorská k rybárně Českého rybářského svazu. Nyní opustíte modrou TZ a směrem vlevo po vlastním značení dojdete k ulici Čejovská a pokračujete přes závodiště Zlaté podkovy a stezku Hadina k osadě stejného jména. V osadě Hadina se nachází křižovatka dvou tras – 13 a 26 km. Zde odbočíte vlevo dle značení a dojdete do vesnice Světlice (viz mapa). Projdete vsí až k návesnímu rybníku, kde odbočíte z hlavní silnice vlevo směrem na Horní Rápotice. Po krásné silničce dojdete k místu napojení na červenou TZ. Zde odbočíte vpravo a pokračujete směrem ke vsi Proseč. U zříceniny tvrze odbočíte vpravo a po zelené TZ projdete osadou Pusté Lhotsko až do vsi Řečice. Pokračujete stále po zelené TZ přes obec Kejžlice na Orlovy. Zde kousek před Orlovskou myslivnou opustíte zelenou TZ a po vlastním značení lesem dojdete až k místu napojení na modrou TZ vedoucí z Lipnice nad Sázavou. Odbočíte vpravo a dojdete až k TIM „Na Štůlách“ a odtud po žluté TZ dojdete ke zřícenině hradu Orlík, kde se nachází cíl.

30 km

Start – Klubovna KČT – odtud se vydáte kolem Turistického informačního centra rovně ulicí Školní po žluté a zelené TZ k Sokolovně. Zde opustíte turistické značky a po vlastním značení dojdete ulicí Fügnerova až k hlavní silnici, kterou přejdete. Asi po 50 metrech odbočíte doleva, až dojdete k místu, kde se napojuje modrá TZ. Vydáte se vpravo lipovou alejí směrem do kopce ke kolejím. U Pomníku rumunských vojáků se můžete rozhodnout, zda půjdete podél kolejí k silnici a odtud vpravo nahoru k Městské hájovně, nebo budete pokračovat stále po modré TZ k turistickému informačnímu místu (TIM) „Bysterská silnice“ a odtud vlevo po žluté k Městské hájovně. Zde od směrovníku pokračujete stále po žluté TZ k TIM „Pařezitý“. Zde odbočte vpravo
a po zelené TZ dojdete k TIM „Pod Oborou“. Nyní pokračujte po modré TZ k westernovému městečku Stonetown a do Kamenice. Projděte obcí a odbočte vlevo k železniční stanici. Pokračujte kolem Kamenického rybníka stále po modré TZ k vyznačené odbočce. Odtud po vlastním značení dojdete do Boňkova. Na konci vsi odbočte vlevo. Dojdete k rybníku Kachlička a přes hráz k hlavní silnici. Tu přejdete rovně a dojdete do Leštiny. Zde se vydáte po vlastním značení až ke žluté TZ. Odbočte vlevo a dojdete k TIM „Mozerov“. Pokračujte stále po žluté TZ až k zelené TZ, (zde můžete navštívit Wolkerův památník), po které dojdete k TIM „Nové Dvory“. Napojíte se na modrou TZ vedoucí z Lipnice nad Sázavou, odbočíte vlevo a dojdete až k TIM „Čejovský kopec“ a dále k TIM „Na Štůlách“. Odtud po žluté TZ dojdete ke zřícenině hradu Orlík, kde se nachází cíl.