PF2023

Klub českých turistů, odbor Humpolec přeje všem svým členům hodně zdraví, příjemné vánoční svátky a mnoho štěstí v novém roce 2023