Vycházka – středa 15.11.2023

Na Svatomartinskou husu do Želiva Na Kocandu

Odjezd v 10:32 BUSem od Polikliniky do Sedlice /příj. v 10:56/, odtud známou cestou po ČTZ

k Hydroelektrárně a dál podél Želivky do Želiva Na Kocandu / předpokládaný příchod po 12:00/.

Zde bude oběd: ti co si objednali, budou mít husu, ostatní si mohou dát libovolné jídlo dle akuálního

jídelního lístku. Vezměte si raději krabičku na případný nesnědený zbytek husy.

Odjezd ve 14:43 od Kláštera, nebo ve 14:46 od rest.Na Želivce.

Trasa cca 5 km.                                                                            Kontakt: 721 215 510