Vycházka dne 9. února 2022

Odjezd v 8:45 BUSem od Polikliniky / jede z H.Brodu/,

do Pelhřimova AN. Odtud pěšky ul.Říčanského-

-Friedova-Komenského-Ke Stráži-Pod Floriánem-

-Menhartova-k soše sv.Floriána, kolem rybníka Stráž-

-přes Vlásenickou a po ŽTZ do St.Pelhřimova. Odtud

po MTZ zpět, kolem Strachovských rybníků -ul.Hrn-

čířskou-Děkanskou zahradou a na oběd do Střepiny.

Odjezd z PE / nem./:  v 11:45  – Humpolce, jen AN!

                                     v 12:45 – Hu Poliklinika

                                     v 13:45 – Hu Poliklinika

Trasa cca 7 km                         Kontakt: 721 215 510

Hledejte též na: kčthumpolec.cz-současnost-středeční

vycházky-nejnovější příspěvky.