Vycházka dne 23. března 2022

Odjezd BUSem v 7:23 hod. od Pošty do Lhotky, odtud pěšky po

zelené TZ do Speřic – Holušic, směr Kaliště, odbočka na Háj –

-Horní Rápotice – Rápotický les a odtud po červené TZ na

Světlický Dvůr – Humpolec.

Oběd v Humpolci dle výběru.

Trasa cca 11-12 km.                              Kontakt 721 215 510