Vycházka – středa 6.9.2023

Vlastivědná procházka Jihlavou se zkušeným průvodcem

Odjezd v 7:39 BUSem od Polikliniky na zast. Jihlava AN, odtud pěšky k Infocentru Brána,

po zakoupení vstupenky / senior 70.-Kč, dospělý 100.-Kč/, cca kolem 9:00 se vydáme na prohlídku

města: možná je vyhlídka z Brány Matky Boží, dále kolem kostela Matky Boží, park Gustava Mahlera,

park Jana Masaryka, podél linie hradeb k horáckému divadlu, kolem kostela Povýšení sv.kříže,

náměstí, kolem kostela sv.Ignáce z Loyoly, kostela sv.Jabuba, radnice, dům, kde byla nalezena

nejstarší jihlavská mince…..procházka skončí u restaurace Gambrinus Street, kde je možný oběd

/ v ceně 150-180.-Kč/. Odjezd z Jihlavy AN ve 12:40, nebo ve 13:40 / dálkař Třebíč-Humpolec-Praha/.

Délka trasy: venkovní procházka historickým centrem Jihlavy.                  Kontakt: 721 215 510