Vycházka – středa 6.3.2024

Ze Závidkovic přes Lipnici do Kejžlice

Odjezd v 7:17 BUSem od Pošty na zast.Závidkovice /příj. 7:44/, odtud pěšky po MTZ

na rozc. Horní Lesy – háj. a stále po MTZ na rozc. U Svatého Jana, zde uhneme do Vilémovce,

odtud po cyklostezce na rozc. Pod Lipnicí. Lipnici projdeme a dáme se dolů po MTZ

a u Michalíčkovny přes vedl.silnici, známou cestou, na Blatov – Pohodárnu do Kejžlice.

Zde možný oběd. Místy polní cesta, vezměte dobré boty!

Odjezd tradičně ve 12:55 do Hu / Kuch., Pošta, AN/.

Trasa cca 10 km                                                           Kontakt: 721 215 510