Vycházka – středa 4.10.2023

Ze Senožat do Senožat

Odjezd v 7:23 BUSem od Pošty na zast. Senožaty ZŠ, /příj. v 7:41/, odtud pěšky po silnici kolem

Pazderny a Jankovského mlýna do Hroznětic,  dále přes Bukovinu do Hořic, od Výklenkové kaple

po cestě směr Kalná Hať do Syrova a odtud po silnici zpět do Senožat. Zde možný oběd U Brambory

/ vepř., bramb.kn.,zelí/, po obědě navštívíme a pozdravíme našeho zasloužilého a obětavého kamaráda

a turistu Toníčka Soukupa v jeho letní chaloupce hned vedle restaurace. Vezměte s sebou, pro jistotu,

lehounké trepky na přezutí. Odjezd ze Senožat ve 13:12.

Délka trasy cca 11,5 km                                                         Kontakt: 721 215 510