Vycházka – středa 31.5.2023

Ze Světlé n.S. přes Michalův statek do Okrouhlice

Odjezd v 7:17 BUSem od Pošty na zast,. Světlá n.S hotel Koruna, odtud

pěšky po MTZ do Příseka- Na Obci, odtud po silnici do Pohleď,Skanzen Michalův statek.

Zde asi 3/4 hod. prohlídka s průvodcem, odtud po ŽTZ /cyklo/ přes Pohleď žel.st.

a dále po ČTZ / Cyrilometod.stezka/ po tomtéž břehu Sázavy do Olešnice

a stále po ČTZ do Okrouhlice. Odjezd BUS z Okrouhlice Most ve 12:35…13:22,

odjezd BUS z H.Brodu ve 13:15…13:55….14:15.    Délka trasy celkem  cca 10 km.

Oběd dle časových možností v Okrouhlici, H.Brodě, nebo až v Humpolci.

Malou svačinku raději s sebou.

Vstupné na Skanzen pro seniory 30.- Kč hradí každý sám.     Kontakt: 721 215 510