Vycházka – středa 28.2.2024

Ze Záhoří do Velkého Rybníka

Odjezd v 7:44 BUSem od Polikliniky / jede z H.Brodu!/, na zast. Záhoří hl.sil./příj. 7:57/,

odtud pěšky kolem ryb.Mostka do Ml.Bříšť a dále po MTZ podél Kladinského potoka

k Vlčí studánce, asi 300 m za ní se dáme neznačenou cestou k Hojkovům, před nimi

prudce doleva na cyklostezku, po které dojdeme až do Velkého Rybníka. Ten oklikou

projdeme až na zastávku Velký Rybník hl.sil. Odtud BUSem v 11:00…12:00…13:00 do Hu.

Bude-li třeba, je možné se ohřát a občerstvit v Motelu Velký Rybník, ale oběd asi raději až

v Humpolci.

Trasa cca 10 km                                                       Kontakt: 721 215 510