Vycházka – středa 26.4.2023

Ze Záhoří do Zachotína

Odjezd v 7:49 BUSem od Polikliniky / jede z Havl.Brodu!/, na zast. Záhoří hl.sil.,

/příj. v 8:02/, odtud pěšky do Mladé Bříště a po Modré TZ podél Kladinského potoka, kolem

Studánky lesních skřítků – Vlčí studánky -Vlčinec – Žabárna -Světničkův mlýn-

Machkův mlýn – mezi rybníky Dolní a Horní Kladiny – Častonín – Zachotín.

Odjezd ze Zachotína v 11:55 / Hu Polikl. ve 12:17/. Oběd v Humpolci dle výběru.

Délka trasy cca 10 km. místy nezpevněná cesta, vezměte dobré boty.

                                                                                                            Kontakt: 721 215 510