Vycházka – středa 25.10.2023

Z Jiřic do Želiva

Odjezd v 7:23 BUSem od Pošty na zast. Jiřice-Rokosky, odtud pěšky do Petrovic /příj.v 7:30/,

které projdeme kolem kaple sv.Václava, dále kolem rybníka Kamšovák do Lískovic, odtud

po ZTZ na Vřesník a stále  po ZTZ do Želiva. Zde možný oběd. Odjezd ve 12:57 / Klášter/,

nebo ve 13:00 /rest.Na Želivce/. Místy je travnatá cesta, tak vezměte odolnou obuv.

Délka trasy cca 10 km                                               Kontakt: 721 215 510

Při obědě Na Kocandě se případně nezávazně poinformujeme u vedoucího p.P.Mičky

o podmínkách a ceně pro ev. objednání Svatomartinské husy / v úvahu pro nás by připadal

datum vždy středa 8.11., nebo 15.11.t.r., tak si to promyslete.