Vycházka – středa 23.8.2023

Z Ústí rozc.- na autobus.zast. Bílý Kámen

Odjezd v 8:39 BUSem od Polikliniky na zast. Ústí rozc., odtud pěšky do Ústí –

-rovně přes Zbilidy, asi 1 km za Zbilidy uhnout mírně doleva podél Maršovského ryb.

a Zedníkova kopce – Jiřín, za Jiřínem doprava cestou do Hlávkova, za Hlávkovem

doleva do Bílý Kámen autobus.zast. Odjezd odtud ve 12:51 / Hu Polikl./

                                                                                                     ve 13:51 / Hu Polikl./

Oběd v Humpolci dle výběru

Trasa cca 12 km                                                               Kontakt: 721 215 510