Vycházka – středa 23.11.2022

Odstranění zbývajícího značení z 8 km trasy „Spekáčka“

Sraz v 9:30 před Infocentrem, odtud pěšky ul.Školní – Sokolovna-

Fugnerova – V Cípku, odtud po modré  TZ k Rumunskému pomníku,

a nahoru stále po modré TZ na Bysterskou silnici, odtud k Měst.hájovně –

kolem sv.Václava na Vilémov – Rozkoš a po žluté TZ na Orlík – Štůly –

ke Školnímu statku – kolem Dvoráku – Dusilova – přes Čejovskou sil.-

Luční – Arbesova – Krátká – Penny – do města. Oběd v Humpolci dle výběru.

Trasa 8 km                                                              Kontakt: 721 215 510