Vycházka – středa 22.3.2023

Ze Lhotic do Želiva

Odjezd v 7:23 BUSem od Pošty na zast. Lhotice křižovatka, odtud pěšky

po silnici nižší třídy do Lhotic a kolem rybníka Strašák do Vitic, za Viticemi

odbočkou vpravo po zpevněné cestě kolem osady Kameník do Bolechova a

Lipovou alejí a po silnici do Želiva. Oběd možný v Želivě, dle výběru / Kocanda,

Obecní restaurace…./. Délka trasy cca 9 km.

Odjezd ze Želiv-Klášter ve 12:57, Rest.Na Želivce ve 13:00 / příj.Hu Pošta, AN/.

Nebo odjezd ze Sedlice ve 13:05 /v tom případě bude trasa cca o 4,5 km delší/,

příj.Hu Poliklinika, AN.                                                          Kontakt: 721 215 510