Vycházka – středa 21.2.2024

Na exkurzi do Sedlické hydroelektrárny

Odjezd v 7:23 BUSem od Pošty na zast. Lhotka, odtud pěšky přes Ovčín do Lískovic

a po ZTZ přes želivskou silnici do Vřesníka,  odtud dolů k hydroelektrárně /cca 5,5 km/.

Zde bude prohlídka provozu  / asi 60 min./, poté pěšky  po ČTZ  známou cestou

podél Želivky do Želiva.

Odjezd ve 13:00 od rest.na Želivce / 12:57 od Kláštera/, nebo ve 13:05 ze Sedlice.

Oběd pravděpodobně až v Humpolci.

Délka trasy  cca 9 km.                                     Kontakt: 721 215 510