Vycházka – středa 20.9.2023

Příprava dřeva na „Špekáčka“

Sejdeme se v 8:30 na náměstí před Městským úřadem, odtud půjdeme pod Orlík, kde v bývalém lese

budeme hledat a stahovat dřevo k tradičnímu opékání špekáčků, které se koná 23.9.2023 v rámci akce-

Cestami Oktaviána Strádala za opečeným špekáčkem. / Snad tam nějaké dřevo ještě najdeme…../.

Vezměte pracovní oděv a odolné boty. Na oběd si lze dojít na závodiště do Sallonu Zlatá podkova.

Těšíme se na tradiční setkání turistů a příznivců „Špekáčka“ 23.9.2023

                                                                                                                                                 Kontakt: 721 215 510