Vycházka – středa 20.3.2024

Z Otavožat podél vodárenské nádrže do Senožat

Odjezd v 7:23 od Pošty na zast. Otavožaty rozc. /v 7:37/, odtud pěšky

projdeme Otavožaty a dále polní a lesní cestou směr Bělský Mlýn a zpět podél

vodárenské nádrže Želivky k  „uzlu“ Myslivny a odtud „kličkou“ podél

vodárenské nádrže k Jelení studánce a turistickému přístřešku, pak kolem

Zaječího vrchu a Vrchovnice do Senožat. Zde možný oběd v ZD Senožaty.

Odjezd ze Senožat ObÚ ve 13:12 / Hu Pošta, AN/.

Trasa cca 10 km

Vedou: manželé Irena a Václav Strnadovi

Děkujeme TURISTůM HUMPOLEC za tip na výlet!