Vycházka – středa 2.8.2023

Ze Sedlice do Želiva

Odjezd v 10:32 BUSem od Polikliniky do Sedlice, odtud známou cestou

po ČTZ k Hydroelektrárně a dále po levém břehu Želivky, projdeme Želiv

a odjezd ze zast. Želiv Kláštěr ve 12:57 / Hu Pošta, AN /.

Oběd v Humpolci dle výběru.                                   Kontakt: 721 215 510