Vycházka – středa 2.11.2022

Sraz v 8:30 před Infocentrem, odtud přes náměstí – Hradskou -Podhradí –

kolem rybníků Dvorák a Dusilov, přes Čejovskou – Zlatá podkova – kolem

rybníka Hadina -na Hadinu –  Čejov – pod Plíhalovský rybník – Smetánka-

Rozkoš – parkoviště pod Orlíkem – Orlík. Odtud nejkratší cestou zpět do

Humpolce na oběd dle výběru.

Hlavní úkol dnešní vycházky bude odstranit značení na 13-km trase

„Za opečeným špěkáčkem“.

Délka trasy  cca 14 km                                    Kontakt: 721 215 510