Vycházka – středa 17.5.2023

Otavožaty – Nečice – Tukleky – Senožaty

Odjezd v 7:23 BUSem od Pošty na zastávku Okoun, odtud pěšky po neznačené cestě

Za Sady, přes tukleckou silnici, kolem Nečického vršku do Nečic, odtud zpět a do

Tuklek, tady dle možností a času zastávka na koňském jezdeckém klubu Philoshippos,

pak směr Za Humny – studánka U houpačky – Tuklecký mlýn – zpět do Tuklek a do

Senožat na oběd v Hospůdce U brambory / kdo bude mít zájem/.

Odjezd ze Senožat ve 13:12 / Hu Pošta v 13:33/.

Délka trasy cca 10 km                                               Kontakt: 721 215 510