Vycházka – středa 16.11.2022

Odjezd v 10:32 BUSem od Polikliniky na zast.Sedlice-Kordovsko, odtud

směr Bederská háj., pak přes Želivku na Valchu a odtud po zelené TZ

po pravém břehu Želivky k hydroelektrárně, zde opět přejít Želivku

a po levém břehu Želivky, po červené TZ do Želiva. Zde možný oběd.

Odjezd ze Želiva / od rest.Na Želivce/ ve 13:00……14:46,

od Kláštěra ve 14:43 /v případě oběda na Kocandě/.

Délka trasy cca 8-9 km                                   Kontakt: 721 215 510