Vycházka – středa 15.11.2023

Na Svatomartinskou husu do Želiva Na Kocandu

Odjezd v 10:32 BUSem od Polikliniky do Sedlice / příj. v 10:56/, odtud známou cestou po ČTZ

k Hydroelektrárně a podél Želivky do Želiva  Na Kocandu. Předpokládaný příchod ve 12:15…

Zde bude oběd: ti co si objednali, budou mít husu, ostatní si mohou dát jiné jídlo dle aktuálního

jídelního lístku.  Na případně nedojedenou porci husy si, dle zvážení, vezměte krabičku.

Trasa cca 5 km.                                                                                               Kontakt: 721 215 510