Vycházka – středa 14.6.2023

Ze Záhoří – Ml.Bříště – Žirov – Velký Rybník

Odjezd v 7:49 BUSem od Polikliniky / jede z HB!/, na zast. Záhoří, hl.sil., /příj.v 8:02/,

odtud pěšky kolem ryb.Mostka do Ml.Bříště, ty projít cca 300m po hl.silnici, za křížkem

odbočit doprava na cyklostezku do Hojkovy, za Hojkovy opustit cyklo a dále rovně

k Panským lesům – Žáčkov – napojit se na MTZ na Vlčinec – Žábárna -Světničkův Mlýn,

zde opustit MTZ a pokračovat do Žirov – U Turků – Rousínov rozc.-Velký Rybník, ten

projít až na BUS zast. Velký Rybník hl.silnice.

Odjezd z Velký Rybník hl.sil. :   v 11:00….12:00…13:00 /vždy HU -AN….Poliklinika/

 Délka trasy cca 10 km                                                     Kontakt: 721 215 510