Vycházka – středa 14.12.2022

Ze Senožat do Senožat:

Odjezd v 7:23 BUSem od Pošty na zast. Senožaty ZŠ /příj.v 7:41/, odtud pěšky

asi 200m zpět po silnici, pak odbočkou do Otavožat / jen asi 1 km je nezpevněná cesta/,

v Otavožatech u křížku odbočkou vlevo na rozc.Myslivny, odtud stále po zpevněné cestě

obloukem podél Vodárenské nádrže zpět na rozc. Myslivny a dále po zpevněné cestě

podél Zaječího vrchu a Vrchovnice do Senožat. Zde jednotný oběd v rest. U Brambory

/cena kolem 130.-Kč/. Odjezd ze Senožat ve 13:12 – příj. Hu Pošta.

Délka trasy cca 9 km                                            Kontakt: 721 215 510

Vezměte teplé oblečení a odolné boty.


Přejeme všem krásné Vánoce a dobré zdraví a pohodu v celém příštím roce 2023.