Vycházka – středa 13.3.2024

Ze Lhotic přes Vitice – Bolechov do Želiva

Odjezd v 7:23 BUSem od Pošty na zast.Lhotice křiž./ příj. 7:34/, odtud pěšky do Lhotic,

zde možná odbočka na místní hřbitov ke kostelu sv.Jiří a k unikátní dřevěné zvonici,

příp. ke hrobu Oldřicha Škroupa / + 11 let /, syna hudebního skladatele Františka Škroupa.

Ze Lhotic do Vitic, za Viticemi / u křížku/ doprava, kolem osady Kameník do Bolechova

a odtud lipovou alejí a po silnici do Želiva. Zde možný oběd.

Odjezd ze Želiva: ve 12:57 od Kláštera, nebo ve 13:00 ze zast. rest. Na Želivce.

Trasa cca 9 km

Vedou: Libuše Zbirovská a Věra Čechová

Tímto pochodem podporujeme celostátní akci seniorů POCHOD PRO MOZEK.