Vycházka – středa 10.5.2023

Návštěva anglonubijské kozí farmy Vlčí Hory

Odjezd v 7:49 BUSem od Polikliniky / jede z H.Brodu!/, na zastávku

Komorovice hl.sil., odtud pěšky přes Komorovice, pak zkratkou přes

Hluboký /les/ na Březinu a odtud kolem Vlčehorských rybníků do Vlčích Hor

na kozí farmu p.Vackové s možností zakoupení luxusních kozích sýrů.

Odchod z farmy po 11:00.    Délka trasy celkem cca 7 km .

Odjezd ze Starých Bříšť ve 12:03 / Hu-Polikl./. Oběd v Humpolci dle výběru.

                                                                                                      kontakt: 721 215 510