Vycházka – středa 1.3.2023

Z Věže do Kejžlice

Odjezd v 8:21 BUSem od Polikliniky na zastávku Věž, odtud pěšky

kolem kopce Lejchovec / 588 m n.m./ do Jedouchova, kolem Kojkoviček

do Bratroňova a kolem Wolkerova památníku na rozcestí Nové Dvory

a do Kejžlice. Zde možný oběd / dle zájmu/. Odjezd z Kejžlice ve 12:55

/příj. Hu Kuchařov, Pošta, AN/. Trasa po zpevněných cestách / silnice nižší třídy/.

Délka trasy cca 10 km                                             Kontakt: 721 215 510