Vycházka dne 8. června 2022

Odjezd BUSem v 7:49 od Polikliniky / jede z HB/ na zast.

Kojčice rozc., odtud pěšky do Kojčic a po červené TZ Hamzovou

stezkou podél řeky Hejlovky, U Štejferků – lávka Hejlovka –

rozc.Na Vyhlídce – Sedlice -Hydroelektrárna.

Zde oběd v restauraci Želivka.

Odjezd ze Sedlice ve 13:05, nebo z Vřesníka rozc. ve 13:04 nebo

ve 14:50 hod.

Délka trasy cca 10 km                  Kontakt: 721 215 510