Vycházka dne 1. června 2022

Odjezd v 7:54 BUSem od Polikliniky na zast. Měst.hájovna,

odtud pěšky po Bysterské – U Vlků – Vlčehorské rybníky na

Vlčí Hory, zde zastávka na kozí farmě, možnost zakoupení

luxusních kozích sýrů.

Odjezd z Bystré  ve 12:03 přes Komorovice

nebo ve 12:09 z Komorovic

Délka trasy  cca 8-9 km                     Kontakt: 721 215 510