Vycházka 26. ledna 2022

                          Středa 26.1.2022 – prohlídka MIKÁDA

Sraz v 8:55 před Infocentrem, od 9:00 asi hodinová komento-

vaná prohlídka nového kulturního a společenského centra

Mikádo. Potom procházka kolem Humpolce: ul.Nerudovou-

-Na Závodí-Lužickou – Humpolecké Hadiny-kolem rybníka

Hadina a Sallonu Zlatá podkova-Čejovskou-kolem rybníka

Dvorák-Podhrad-Hradská – náměstí -oběd dle výběru.

Trasa cca 5 km                                 Kontakt 721 215 510