Vycházka 25. května 2022

Odjezd v 7:07 BUSem od Polikliniky na zast. Radostovice,

odtud pěšky polní cestou po ŽTZ kolem rybníka Hranice a

Radostovického kopce na rozc. Pod Lipnici, odtud po

NS J.Zrzavého na Lipnici.  9:00-10:00 prohlídka hradu

/ vstupné pro seniory 120.-, plné 150.-/.

Z Lipnice pěšky přes Blatov a Pohodárnu do Kejžlice,oběd.

Odjezd z Kejžlice ve 12:55 do Hu / Kuchařov,Pošta, AN/

Trasa celkem cca 8 km.                 Kontakt: 721 215 510