Vycházka 18. května 2022

Odjezd v 7:54 BUSem od Polikliniky  na zast. Městská háj.,

odtud po ZTZ/ŽTZ/ na rozc. U Pařezitého a dále po ZTZ

k rozc. Pod Oborou, odtud po MTZ kolem  Stonestownu a

k Železničnímu muzeu – zde zastávka / vstupné = zakoupení

pohlednice/. Kolem 11:00 jednotný oběd v Kamenici.

Odjezd vlakem z Kamenice ve 12:34…14:34.

Trasa cca 7 km.                                     Kotakt: 721 215 510