ZA BLEDULEMI NA RANSKÝ BABYLON

Jedeme v neděli 19.3.2023 v 7:15 hod. autobusem od Polikliniky (veřejná doprava). 

Komentované vycházky do NPR Ransko (nejen) za bledulemi

  • Datum akce: víkend 18. a 19. 3. 2023 v 10:00 a 13:00.
  • Místo: přístřešek u Pobočenského rybníka při vstupu do NPR
  • Typ: komentovaná vycházka

Komentovaná vycházka nejen za bledulemi jarními, které v toto roční období vytváří v NPR Ransko místy souvisle porostlé plochy.

Mimo bledulí uvidíme další druhy rostlin jarního aspektu místních lesních biotopů – např. devětsil bílý, lýkovec jedovatý a třeba se nám ukáže některý z druhů místní fauny.

UPOZORNĚNÍ:

Vstup do NPR je ze zákona povolen pouze po vyznačených trasách.