ÚHRADA ZÁLOH NA LETNÍ AKCE

Informace pro přihlášené účastníky:

Vybíráme zálohy na letní pobytové akce, je možné hradit převodem na účet.

Číslo účtu odboru KČT:

123-1249410237/0100

Nezapomeňte uvést svoje jméno!

Praha od 7.7.2023 do 11.7.2023

Zálohu 1.000,- Kč a vstupenku do divadla 690,- Kč uhraďte do 2. 3. 2023.

Tento den je možné zaplatit také hotovostí v klubovně.

Bystřice nad Pernštejnem od 5.8.2023 do 12.8.2023

Zálohu 2.000,- Kč uhraďte do 6. 4. 2023.

Tento den je možné zaplatit také hotovostí v klubovně.