POZVÁNKA na volební výroční členskou schůzi

Klub českých turistů, odbor Humpolec

P O Z V Á N K A
na volební výroční členskou schůzi,
která se koná 13. ledna 2023 v 17:00 hodin
v restauraci Saloon Zlatá podkova Humpolec
( prezence od 16.00 – 17.00 hod. )


PROGRAM:
1. Zahájení
2. Volba volební, návrhové komise
3. Zpráva o hodnocení činnosti za rok 2022
4. Zpráva o hospodaření za rok 2022
5. Volba výboru na pětileté období a delegátů na oblastní konferenci
6. Plán činnosti na rok 2023
7. Diskuze
8. Usnesení a závěr
9. Občerstvení

Výběr členských příspěvků proběhne v klubovně:
19.ledna 2023 a
26.ledna 2023 od 16.00 do 18.00 hod.

Pozvánka v PDF