Plán činnosti na rok 2023

PLÁN   ČINNOSTI   KČT   HUMPOLEC   NA   ROK  2023

Turistické pochody se konají každou středu (nejsou uvedeny v plánu).

Víkendové akce jsou plánovány na sobotu, jsou vybrány z nabídky v Oblasti Vysočina a ČR.

Podrobně jsou uvedeny předem v propagační skříňce KČT (naproti MěKIS) a na stránkách odboru: www. kcthumpolec.cz

Cestujeme veřejnou dopravou. Na vybrané jednodenní akce objednáváme autobus (podle zájmu a počtu účastníků).

Změny a doplňky plánu jsou možné po schválení výborem odboru.   

 Plán na 1. čtvrtletí

LEDEN – Novoroční čtyřlístek – výstup na Orlík 1.1.

Výroční schůze KČT Humpolec 13.1.

Slavnostní oheň na Čeřínku 21.1.

ÚNOR – 28. Zimním Podoubravím Sobíňov 4.2.

Individuální zimní turistika

Putování za Santinim, Praha – Bílá Hora 18.2. (celoroční akce, podrobně na stránkách KČT Oblast Vysočina)

BŘEZEN – Za bledulemi na Ranský Babylon 4.3.

Veletrh turistiky Region World Praha 18.3.

Putování za Santinim, Pohled u H. Brodu 25.3.