PLÁN   ČINNOSTI   KČT   HUMPOLEC   NA   ROK  2023 – 2. čtvrtletí

DUBEN – 32. Zahájení JTS Třebíč , 15.4.,  Z Jenštejna do Staré Boleslavi, 22.4.

KVĚTEN – Kutná Hora a okolí, 6.5., Pochod Praha -Prčice 20.5.   

ČERVEN – Třídenní putování po českých horách, Posázavím na hrad Zlenice, 24.6.

Víkendové akce jsou plánovány na sobotu, jsou vybrány z nabídky v Oblasti Vysočina a v celé ČR.

Podrobně jsou uvedeny předem v propagační skříňce KČT (naproti MěKIS) a na stránkách odboru: www. kcthumpolec.cz

Cestujeme veřejnou dopravou. Na vybrané jednodenní akce objednáváme autobus (podle zájmu a počtu účastníků).

Změny a doplňky plánu jsou možné po schválení výborem odboru.