NABÍDKA JEDNODENNÍHO ZÁJEZDU – DOLNÍ KOUNICE U BRNA

Sobota 11. května 2024 – zájezd Dolní Kounice

Odjezd smluvním autobusem v 7:30 hod od Pošty

Návrat do Humpolce kolem 18:00 hod.

PROGRAM:

V 10:00 hod. společná komentovaná prohlídka Hradu a zámku Dolní Kounice: Prohlídkový okruh je v hlavním paláci. V rámci prohlídkové trasy mohou návštěvníci shlédnout dochované architektonické prvky od gotiky až po renesanci a mnoho dalších zajímavostí. Hrad a zámek v Dolních Kounicích patří k nejstarším v ČR. Vybudován k ochraně kláštera Rosa Coeli ve 12. století. Po zrušení kláštera území získává roku 1537 Jiří Žabka z Limberka. Ten také započal rozsáhlou přestavbu hradu na renesanční zámek.

Vstupné 150,- Kč dospělý, 110,- Kč senior, možnost občerstvení.

Ve 12:00 hod společná komentovaná prohlídka kláštera Rosa Coeli:

Jedna z nejvýznamnějších vrcholně gotických sakrálních staveb ve střední Evropě. K nahlédnutí torzo ženského premonstrátského kláštera, který byl zbudován Vilémem z Pulína v roce 1181, v dobách správy pánů z Kounic. Původně románský dřevěný chrám prošel v první polovině 14. století zásadní přestavbou v gotickém stylu, v průběhu husitských válek byl však vypálen a vypleněn. Současná podoba kláštera pochází z přelomu 17. a 18. století. Trosky kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích působí na citlivější jedince svou pozitivní energií.

Vstupné 100,- Kč dospělý, 80,- Kč senior. Individuálně možný oběd ve městě.

Od 14:00 do 16:00 krátký turistický pochod (do 10 km) podle řeky Jihlavy po červené TZN do Ivančic, možnost občerstvení.

Vstupné do hradu i kláštera vybereme v autobusu.

Úhrada s přihláškou na zájezd do 15. dubna 2024:

na č.ú. 123-1249410237/0100 (KB)

300,- Kč člen odboru KČT Humpolec

400,- Kč nečlen

Kontakt: Olga Kotlíková 776 782 182, Věra Čechová 607 269 134