KLUBOVNA

Klubovna odboru bude otevřena každý čtvrtek od 16:00 hodin, od 3. listopadu 2022.

Podávejte návrhy na akce, které zařadíme do plánu na rok 2023 a dále podávejte návrhy na členy výboru – volební výroční schůze se bude konat v lednu 2023 (termín upřesníme).