INFORMACE K LETNÍM VÍCEDENNÍM AKCÍM

Letní akce jsou plánovány s ročním předstihem.

Pořádáme pouze jednu akci v červenci a jednu akci v srpnu.

Zájemci se mohou nahlásit předem, vždy na podzim, nebo nejpozději na výroční schůzi odboru.

Podle počtu zájemců je zajišťováno ubytování ve zvolené lokalitě.

Termín není předem daný, zveřejňujeme až po potvrzení ubytovatelem.

Pořádáme akce v počtu do 20 zájemců.

Pokud má někdo zájem o pořádání dalších vícedenních akcí, budeme velmi rádi, když svoji pomoc nabídne!