Výroční schůze

P O Z V Á N K A na volební výroční členskou schůzi

 

DEN: pátek 13. ledna 2023 

ČAS: od 16:00 hod.

MÍSTO KONÁNÍ:

restaurace Saloon Zlatá podkova na Dusilově

 

PROGRAM:

Hodnocení činnosti klubu za rok 2022

Plán činnosti na rok 2023

Revizní zpráva o hospodaření v roce 2022

VOLBA ČLENŮ VÝBORU na další období (2023-2026)

Úhrada členských známek na rok 2023

Volný program

 

Srdečně zveme členy odboru i zájemce o turistiku.

Výbor KČT Humpolec