Zahájení jarní turistické sezony v KČT Vysočina v Humpolci

Fotografie z této akce naleznete ve fotogalerii

Zahájení jarní turistické sezony v KČT Vysočina v Humpolci

23. března 2019

Klub českých turistů, odbor Humpolec ve spolupráci s KČT, oblast Vysočina pořádá pod záštitou starosty města Humpolce Karla Kratochvíla dne 23. března 2019

Zahájení jarní turistické sezony“ – 23. ročník.

Program :

 • prezence účastníků od 8 hod. do 9.30 hod. v prostorách šatny v budově kina
  (předání pamětních listů, propozic a informačních materiálů)
 • vystoupení country skupiny Kolibříci od 8.00 do 11.00 hod.
 • vystoupení žáků Tanečního oboru při ZUŠ Gustava Mahlera
  od 9.30 hod do 10.00 hod. v sále kina
 • slavnostní zahájení v 10.00 hod.
 • pro účastníky bude na prostranství před budovou kina připraven
  stánkový prodej občerstvení
 • od 10.30 hod. pro účastníky připraveny prohlídky :
  (na startu vstupenky do objektů zdarma)
  Hliníkárium, Muzeum Dr. Aleše Hrdličky, vstup na věž kostela
  sv. Mikuláše, Skanzen Zichpil, včelařský skanzen, hrad Orlík
 • dále možnost prohlídky Rodinného pivovaru Bernard
 • turistické pochody : Městská naučná stezka, Naučná stezka Březina
  a turistické trasy v délce 6, 13, 20, 26 a 30 km, cyklotrasy
 • cestovatelská přednáška s promítáním : v 14.30 hod. v sále kina
 • ukončení akce v 17.00 hod.

Srdečně zvou pořadatelé.
Kontakt : předseda odboru Rostislav Jež, tel.: 603 867 256, email : rostajez@seznam.cz

Trasa 6 kmStart – Klubovna KČT – odtud se vydáte kolem Turistického informačního centra rovně ulicí Školní po žluté a zelené TZ k Sokolovně. Zde opustíte turistické značky a po vlastním značení dojdete ulicí Fügnerova až k hlavní silnici, kterou přejdete. Asi po 50 metrech odbočíte doleva, až dojdete k místu, kde se napojuje modrá TZ. Vydáte se vpravo lipovou alejí směrem do kopce ke kolejím. U Pomníku rumunských vojáků se můžete rozhodnout, zda půjdete podél kolejí k silnici a odtud vpravo nahoru k Městské hájovně, nebo budete pokračovat stále po modré TZ k turistickému informačnímu místu (TIM) „Bysterská silnice“ a odtud vlevo po žluté k Městské hájovně. Zde od směrovníku pokračujete stále po žluté TZ přes TIM „Pařezitý“ až na rozcestí před rybníkem a odtud vlevo po žluté do vsi Vilémov a dále na Rozkoš. Stále po žluté TZ dojdete lesem až ke zřícenině hradu Orlík. Od hradu se vydáte po naučné stezce Březina na Horní náměstí a dále k Turistickému informačnímu centru do cíle pochodu.

Zobrazení trasy na mapy.cz

Trasa 13 km


Start – Klubovna KČT – odtud se vydáte k Turistickému informačnímu centru . Za ním odbočíte vlevo a ulicí Žižkova dojdete po žluté a zelené TZ na Horní náměstí. Zde od turistického informačního místa ( dále TIM ) jdete po modré TZ ulicí Hradská a později ulicí Sluníčkova a Dvorská k rybárně Českého rybářského svazu. Nyní opustíte modrou TZ a směrem vlevo po vlastním značení dojdete k ulici Čejovská a pokračujete přes závodiště Zlaté podkovy a stezku Hadina k osadě stejného jména. V osadě Hadina se nachází křižovatka dvou tras – 13 a 26 km. Zde odbočíte vpravo dle značení a po silničce projdete osadou až ke vsi Čejov. Stále po vlastním značení projdete vsí a zamíříte do lesů (viz mapa). Po vstupu do lesa vás čeká ticho a pěkný kopeček. Na kopci odbočíte vpravo a napojíte se na modrou TZ vedoucí z Lipnice nad Sázavou. Po ní dojdete až k TIM „Na Štůlách“ a odtud po žluté TZ ke zřícenině hradu Orlík. Od hradu se vydáte po naučné stezce Březina na Horní náměstí a dále k Turistickému informačnímu centru do cíle pochodu.

Zobrazení trasy na mapy.cz

Trasa 20 km


Start – Klubovna KČT – odtud se vydáte kolem Turistického informačního centra . rovně ulicí Školní po žluté a zelené TZ k Sokolovně. Zde opustíte turistické značky a po vlastním značení dojdete ulicí Fügnerova až k hlavní silnici, kterou přejdete. Asi po 50 metrech odbočíte doleva, až dojdete k místu, kde se napojuje modrá TZ. Vydáte se vpravo lipovou alejí směrem do kopce ke kolejím. U Pomníku rumunských vojáků se můžete rozhodnout, zda půjdete podél kolejí k silnici a odtud vpravo nahoru k Městské hájovně, nebo budete pokračovat stále po modré TZ k turistickému informačnímu místu (TIM) „Bysterská silnice“ a odtud vlevo po žluté k Městské hájovně. Zde od směrovníku pokračujete stále po žluté TZ k TIM „Pařezitý“. Zde odbočte vpravo a po zelené TZ dojdete k TIM „Pod Oborou“. Nyní pokračujte po modré TZ k westernovému městečku Stonetown a do Kamenice. Projděte obcí a odbočte vlevo k železniční stanici. Pokračujte kolem Kamenického rybníka stále po modré TZ k vyznačené odbočce. Odtud po vlastním značení dojdete do Boňkova. Na konci vsi odbočte vlevo. Dojdete k rybníku Kachlička a přes hráz k hlavní silnici. Tu přejdete rovně a dojdete do Leštiny. Odtud stále po vlastním značení přijdete k modré TZ. Zde odbočte vlevo a dojdete až k TIM „Na Štůlách“ a po žluté TZ dojdete ke zřícenině hradu Orlík. Od hradu se vydáte po naučné stezce Březina na Horní náměstí a dále k Turistickému informačnímu centru do cíle pochodu.

Zobrazení trasy na mapy.cz