Údolím řeky Želivky

10 km

Start – Opatská zahrada – odtud se vydáte přes parkoviště dle vlastního značení až k červené TZ ve směru šipek a dále stále po červené TZ podél řeky Želivky až k Vodní nádrži Vřesník a Hydroelektrárně. (Pokud se budete chtít občerstvit, stačí přejít most a zavítat do rekreačního střediska Želivka. Nezapomeňte se vrátit zpět přes most na křižovatku!) Odtud po červené TZ do obce Sedlice (*) a vlevo po silnici ke hrázi přehrady. Pokračujte stále po červené TZ podél přehrady až k turistickému informačnímu místu (TIM) Na Vyhlídce. Zde odbočte vpravo na žlutou TZ, po které půjdete 3 km až k TIM Mokřiny. Tady zahnete vpravo na zelenou TZ směr Haštal
a dále zpět do Želiva.

13,5 km

Start – Opatská zahrada – odtud se vydáte přes parkoviště dle vlastního značení až k červené TZ ve směru šipek a dále stále po červené TZ podél řeky Želivky až k Vodní nádrži Vřesník a Hydroelektrárně. (Pokud se budete chtít občerstvit, stačí přejít most a zavítat do rekreačního střediska Želivka. Nezapomeňte se vrátit zpět přes most na křižovatku!) Odtud po červené TZ do obce Sedlice (*) a vlevo po silnici ke hrázi přehrady. Pokračujte stále po červené TZ podél přehrady až k turistickému informačnímu místu (TIM) Na Vyhlídce. Zde odbočte vpravo na žlutou TZ, po které půjdete 3 km až k TIM Mokřiny. Tady zahnete vpravo na zelenou TZ směr Haštal a dále zpět do Želiva.

*Pokud si budete chtít cestu zkrátit, nepůjdete ke hrázi, ale vydáte se vpravo
do obce a podle vlastního značení dojdete rovnou k TIM Na Vyhlídce

20 km

Start – Opatská zahrada – odtud se vydáte přes parkoviště dle vlastního značení až k červené TZ ve směru šipek a dále stále po červené TZ podél řeky Želivky až k Vodní nádrži Vřesník a Hydroelektrárně. (Pokud se budete chtít občerstvit, stačí přejít most a zavítat do rekreačního střediska Želivka. Nezapomeňte se vrátit zpět přes most na křižovatku!) Odtud po červené TZ do obce Sedlice (*) a po silnici ke hrázi přehrady. Pokračujte stále po červené TZ podél přehrady až k turistickému informačnímu místu (TIM) Na Vyhlídce. Zde odbočte vpravo na žlutou TZ, po které půjdete 3 km až k TIM Mokřiny. Odtud stále po žluté přes obec Brtná až k TIM na náměstí v Červené Řečici. Podle směrovníku se vydáte po červené TZ Želiv (klášter) – celá tato trasa vede podél údolní nádrže Trnávka, kolem RS Metrostav, restaurace Na Kocandě a zpět do Opatské zahrady.

*Pokud si budete chtít cestu zkrátit, nepůjdete ke hrázi, ale vydáte se vpravo
do obce a podle vlastního značení dojdete rovnou k TIM Na Vyhlídce

Vodní nádrž Vřesník

Východně od obce Želiv se nachází vodní vyrovnávací nádrž Vřesník. Nádrž vybudovaná na toku Želivka v letech 1925-1928 slouží k vyrovnávání nepravidelných průtoků pod sedlickou hydroelektrárnou. Vybudovaná oblouková hráz z lomového kamene zatopila menší malebné údolí. Její výška činí 9,5 m a má délku 78,7 m. Součástí nádrže je malá vodní elektrárna o výkonu 160 kW. Hráz vytváří nádrž o ploše 17 ha a zadržuje maximální objem 370.000 m3 vody. Kromě vyrovnávání průtoků slouží nádrž také k rekreaci, sportu a rybolovu. Kolem vede turisticky značená cesta.

Hydroelektrárna Sedlice

Údolní nádrž Sedlice byla vybudována za účelem akumulace vody pro hydroelektrárnu, která má za úkol vyrábět elektrický proud pro vykrývání špiček v rozvodné síti. Projekt zahrnoval tři části: hráz z lomového žulového zdiva pod obcí Sedlice, tlačnou štolu a vodní elektrárnu na levém břehu Želivky. Byly budovány v následujícím pořadí: tlačná štola, elektrárna, jez a nádrž pod Sedlicí. Později byla ještě vystavěna Vyrovnávací nádrž Vřesník. Elektrárna byla budována zároveň s tunelem. V době, kdy byl tunel dokončen, byla těsně před dokončením i budova elektrárny. Již od začátku roku 1926 v ní byly osazeny dvě menší ze tří turbín, třetí z nich byla přidána až v roce 1928. Všechny turbíny jsou spirální typu Francis, avšak méně typického, ležatého provedení. V roce 1925 se začalo budovat ústřední dílo celého projektu – hráz s viaduktem přes Želivku. Hráz se nachází 500m po toku od vpusti štoly. Pata hráze je 40m dlouhá, 7m hluboká a 17,5m široká. Hráz je v půdorysu zakřivená do oblouku o poloměru 180m, aby lépe přenášela tlak vody. Ve spodní části hráze se nachází také výpustné zařízení s litou rourou o průměru 1400mm.

Vodní nádrž Sedlice

Vodní nádrž Sedlice se nachází 7 km jihozápadně od Humpolce. Nádrž byla vybudována v letech 1921-1927 pro akumulaci vody a k výrobě elektrické energie. Spolu s nádržemi Trnávka a Němčice pak také slouží k zachytávání splavenin před vodní nádrží Želivka, která je jedním z největších zdrojů pitné vody pro Prahu a Střední Čechy. Hráz nádrže je gravitační, zděná z lomového kamene, obložena žulovými kvádry. Žula byla těžena ve 2 km vzdáleném lomu, celkem se jí spotřebovalo na 20.000 m. Hráz je zakřivena do oblouku o poloměru R 180 m, dlouhá 118 m a vysoká 20 m. Celkový objem nádrže je 2,32 mil. m při 38 ha, ovladatelný objem je 1,87 mil. m při zatopené ploše 35 ha. Z nádrže je odebírána voda do malé vodní elektrárny, pomocí štoly dlouhé 856 m. Elektrárna je osazena 3 turbínami Francis a za rok vytvoří okolo 6,5 milionu kW elektřiny. Sedlická nádrž i hráz je přístupná pro veřejnost.

Vodní nádrž Trnávka

Vodní nádrž Trnávka leží v členité krajině v srdci Českomoravské vrchoviny. Jedna ze tří přehrad vybudovaných poblíž obce Želiv byla postavena na říčce Trnavě, stavba přehrady byla dokončena v roce 1981. Slouží jako představná nádrž k údolní nádrži Švihov, která je zásobárnou pitné vody pro Prahu. Jako přírodní koupaliště je využívaná část vodní nádrže u obce Červená Řečice, Brtná a Želiv. V těchto místech najdeme na březích přehrady upravené pláže. Rozmanitý rozsah služeb je zajišťován rekreačními středisky ležících na břehu vodní nádrže Trnávky. Pod hrází Trnávky je vybudován umělý kanál pro vodní slalom. Tato dráha patří mezi nejobtížnější ve střední Evropě. Vodní nádrž Trnávka poskytuje skvělé podmínky pro rekreaci, vodní sporty a rybaření.