Historie

Klub českých turistů, odbor Humpolec.

Založení odboru Humpolec

V Humpolci vznikl Klub českých turistů (KČT) velmi záhy po ustanovení Ústředního KČT díky několika místním nadšencům. Prolistujeme-li zažloutlé stránky první kroniky KČT, z jejíchž desek nám zlatý nápis přeje „Dobrý vítr k cestě do minulosti“, dočteme se, že 26. května 1894 se konala valná hromada KČT, odboru Humpolec, za účasti dvaceti zakládajících členů. Této slavnostní události předcházelo předložení stanov odboru na c.k. místodržitelství (12.3.1894), které vydalo schvalovací výnos 6.4. toho roku. Valná hromada si zvolila do vedení tyto pány: Richarda Waleského předsedou, Jindřicha Prokopa Skorkovského jednatelem, Adolfa Wurma jednatelem, Jindřicha Bartáka pokladníkem. Členy výboru byli zvoleni Bohumil Dítě a Josef A. Závodský, náhradníky Rudolf Štoss a Jaroslav Kašpar, revizory účtu Alex Frank a František Chaloupka.

Nejdůležitější však byly snahy odboru co nejvíce prospět rodnému městu a jeho okolí. Velmi úspěšné bylo vydání prvního průvodce od Gustava Koblihy pod názvem Humpolec a okolí od roku 1896. Aktivity odboru byly velmi široké. Od podpory Akademického spolku Havlíček, který se snažil o vznik lidové knihovny, až k podpoře výstavby železnice, která měla přispět nejen k rozvoji turistiky, ale i hospodářství celého kraje.

Vlastní činnost odboru KČT byla zaměřena na značení cest. V roce 1900 byla vyznačena cesta z Humpolce přes hrad Orlík na Lipnici a bylo rozhodnuto o zhotovení dvou orientačních tabulí. První měla být umístěna na vlakovém nádraží a druhá na radnici. Ve výroční zprávě za rok 1904 se dočteme o opravách značení na Lipnici, Křemešník a Melechov, a o nově vyznačených cestách z Humpolce na Okrouhlík a do Mladých Bříšť.